Wielkanocna Radość

Drodzy Dobrodzieje i Przyjaciele parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w Fanipolu.

Jako wspólnota parafialna, z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragniemy życzyć Wam, aby Chrystus, który przez krzyż przywraca nam życie, daje nadzieję, obdarza szczęściem, dotknął Waszych serc, czynił Was świadkami swego Zmartwychwstania, a także okazywał Wam swoje miłosierdzie.

Każdego dnia dziękujemy Bogu za Was.

W tym szczególnym czasie zapewniamy Was Drodzy Przyjaciele naszą modlitwą.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych !!! 

 

Składając te życzenia płynące z głębi naszych serc, pragniemy dzielić się tą radością, że tegoroczne Święta Wielkanocne w naszej parafii będziemy przeżywać w szczególnej atmosferze, gdyż po kilku latach modlitw i prac, będziemy mogli przejść z podziemi budującego się kościoła do górnej jego części.

 

Chwała Panu !!!

 

W Niedzielę Palmową z wielkim wzruszeniem w naszej parafii przeżywaliśmy pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Dla naszej wspólnoty był to szczególny czas. Po wielu latach wreszcie mieliśmy okazję zaśpiewać radosne "Hosanna" na Chwałę Boga w naszej coraz piękniejszej świątyni. Jakie różnice dokonały się przez te minione dwa lata? Sami zobaczcie w poniższej galerii zdjęć zrobionych dwa lata temu i w minioną Niedzielę Palmową. To wszystko dzięki wspólnemu wysiłkowi i pomocy tak wielu wspaniałych przyjaciół i dobrodziejów.

Nowe Rozpoczęcie

Świątynia Boga jest świętą 1 Kor 3, 17

Pozdrowienia, Podziękowania i Życzenia z Fanipola 

Zważając na trudne i delikatne sprawy finansowe ośmielamy się prosić o wsparcie ze strony naszych braci i siostry z Polski. Pomóżcie nam w zebraniu środków na prace budowlane w kościele. Zdajemy sobie sprawę, że to ogromna suma, przerastająca każdego z nas. Ale może, gdy wielu z Was wesprze tę inwestycje nawet niewielkimi sumami, to razem damy radę. Dzięki Braciom i Siostrom z Polski odrodziło się już wiele świątyń na Białorusi i wierzymy że nasza Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w Fanipolu będzie kolejną. Wyrażamy naszą wdzięczność wszystkim Dobrodziejom mając nadzieję na Wasze otwarte serca i tym razem. Niech Matka Boża i św. Józef wstawiają się za Wami przed tronem Pana.

 

Ponieważ parafia bardzo szybko się powiększa, to równocześnie z budową samego kościoła prowadzone są systematyczne prace nad stworzeniem zaplecza duszpasterskiego w podziemiach kościoła, w którym będą mogły odbywać się spotkania dla różnych grup i wspólnot parafialnych (katecheza dla kandydatów do bierzmowania, spotkania formacyjne dla lektorów i ministrantów, próby
scholi dziecięcej i zespołu młodzieżowego).

Wierni, którzy przez kilkanaście lat modlili się w podziemiach budowanego kościoła od niespełna roku mają już możliwość spotkań modlitewnych w górnym kościele. I choć to miejsce jeszcze nie odpowiada wymaganiom ukończonej świątyni, jednak dla ludzi to była wielka radość i ogromny postęp. Choć czeka nas jeszcze wiele pracy:

na zewnątrz i wewnątrz kościoła, ogrodzenie, instalacja ogrzewania, zakup sprzętu liturgicznego, montaż nagłośnienia, umeblowanie i wystrój sakralny.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi

FANIPOL - BIAŁORUŚ

Potrzebujemy

Twojego

wsparcia

Jakże bliskie są nam słowa św. Pawła Apostoła, który do wiernych w Koryncie pisze: "Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. Przynagleni słowami Apostoła, nie ustajemy w pracach przy naszym kościele. Poprzez wielokierunkowe działania, budujemy świątynie naszych serc dzięki modlitwie i formacji duchowej oraz świątynię materialną w postaci kościoła parafialnego. Pragniemy, by obydwie świątynie były piękne. Dlatego w nowym roku formacyjnym, z nowymi siłami ruszyliśmy do dalszych działań. W ostatnim czasie udało się nam wymalować wnętrze kościoła i położyć płytki podłogowe. W przygotowaniu już jest ołtarz, kinkiety i oświetlenie. Mamy nadzieję, że do Bożego Narodzenia uda nam się ukończyć wszystkie niezbędne prace, aby przystosować wnętrze do "pasterki". Z wielką niecierpliwością oczekujemy tego momentu, kiedy będziemy mogli wejść do Świątyni Pana, aby wspólnie uwielbiać Boga za tak cudowne dary, łaski i wielu wspaniałomyślnych serc, które nas wspierają i nam kibicują. 

Każda wspólnota katolicka wie i rozumie, że aby móc gromadzić się na wspólnej modlitwie potrzebny jest Kościół.

Kościół jest też potrzebny, aby był miejscem jednoczenia się i integracji wspólnoty parafialnej pod duchowym przewodnictwem ks. proboszcza. Tęsknotę za tym miejscem odczuło wielu ludzi szczególnie z obszarów byłego Związku Radzieckiego, między innymi na Białorusi. Pomimo upływu prawie 30 lat od upadku ZSRR Kościół na Białorusi cały czas tkwi w fazie odrodzenia. Brakuje nie tylko kapłanów, ale przede wszystkim infrastruktury sakralnej. Wierni katolicy na Białorusi pragną modlić się we własnych parafialnych kościołach.

 

 

Wierni parafii Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi z miasteczka Fanipol niedaleko Mińska na początku roku 2000 zaczęli gromadzić się w drewnianym domku kupionym dla tych celów, właśnie tam zaczęło odradzać się życie liturgiczne i parafialne, wspólnota zaczęła wzrastać i wtenczas powstała decyzja o budowie Świątyni, która będzie nie tylko miejscem życia liturgicznego, ale również stanie się widocznym znakiem dla całej społeczności.

I tu kończą się łatwe sprawy, a zaczyna trudna, mozolna i wieloletnia praca nad wzniesieniem odpowiedniego budynku sakralnego…

Budowa kościoła zaczęła się, po zrobieniu oczywiście wcześniej odpowiedniego projektu i uzyskaniu wszystkich stosownych pozwoleń administracyjno – budowlanych, na wiosnę Roku Pańskiego 2000. Ze względu na dość skromny budżet budowy kościoła, który w większości pochodzi z ofiar wiernych i życzliwych parafian, także dużą cześć budowy udało się wykonać dzięki ogromnemu wsparciu naszych Dobrodziejów z Polski.

Wszystkie prace wykonuje się w ramach własnych możliwości i pomocy życzliwych osób, natomiast większe i wymagające prace wykonywane są przez firmę budowlaną.

Jak na skromne możliwości parafii, jest to dość duża inwestycja, natomiast dzięki ludziom dobrej woli, budowa jest systematycznie realizowana.

Plan naszych działań

Datki można wpłacać na konto:

 

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincja Polska

ul. Małoszyńska 27, PL - 60 - 176 POZNAŃ

 

BANK Pekao S.A. I Oddz. Poznań, ul. Św. Marcina 52/56

 

Nr konta:

66 1240 1747 1111 0000 1849 0138   (PLN)

PL71 1240 1747 1978 0000 1849 0154   (EUR)

 

Z dopiskiem - "Kościół - Fanipol"

SWIFT-CODE: PKOPPLPW