Świadectwo Księdza Denisa MSF

Obecnie celem pracy naszej białoruskiej wspólnoty jest budowa kościoła w Fanipolu. Jest to miejscowość położona na przedmieściach naszej stolicy Mińska, którą opiekują się Misjonarze Św. Rodziny. Niestety sami wierni, nie są sami w stanie sprostać tym wszystkim inwestycjom budowlanym, dlatego
zwracamy się do naszych braci i sióstr z zachodniej granicy o pomoc w zebraniu środków, by móc kontynuować prace budowlane. My z naszej strony wszystkich zapewniamy o naszej modlitwie w Waszych intencjach. Każdego z Was polecamy Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, którym poświęcona jest nasza parafia i świątynia.

Misjonarze Św. Rodziny (MSF) pracują na różnych zakątkach świata. Na Białorusi jesteśmy obecni od lat 90-ych zeszłego stulecia. Praca nie ogranicza się jedynie do duszpasterskiej troski o zbawienie dusz, lecz także naszą misją jest budowa nowych kościołów, gdzie wierni mogą gromadzić się na wspólnej
modlitwie i przyjmować Sakramenty, praca charytatywna itd.
Jako Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny wybudowaliśmy już nie jeden kościół na Białorusi, które powstały dzięki ogromnemu wsparciu naszych Dobrodziejów z Polski i przyjaciół naszego Zgromadzenia.  Każdego dnia dziękujemy Bogu za tak wielu ludzi, którzy wspierają prace ewangelizacje na misjach w wielu zakątkach świata, również na Białorusi.

Ks. Denis Szestakowicz MSF

Datki można wpłacać na konto:

 

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincja Polska

ul. Małoszyńska 27, PL - 60 - 176 POZNAŃ

 

BANK Pekao S.A. I Oddz. Poznań, ul. Św. Marcina 52/56

 

Nr konta:

66 1240 1747 1111 0000 1849 0138   (PLN)

PL71 1240 1747 1978 0000 1849 0154   (EUR)

 

Z dopiskiem - "Kościół - Fanipol"

SWIFT-CODE: PKOPPLPW